Μάσκες Tu-2 (Xuntong Model)

Μάσκες Tu-2 (Xuntong Model)

SKU: KVM48002

Vendor: KV Models

Shop by Vendor: KV Models
  • €5.50 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Tu-2 Masks for Xuntong Model kit.

Προτείνουμε επίσης