Μάσκες θόλων και τροχών Mi-2 (για Aeroplast)

Μάσκες θόλων και τροχών Mi-2 (για Aeroplast)

SKU: Pk48001

Vendor: Pmask

Shop by Vendor: Pmask
  • €4.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Μάσκες θόλου και τροχών Mi-2 για κιτ Aeroplast.

Προτείνουμε επίσης