Τεχνική πτήση Stepladder - Επιλογή 3

SKU: DM72511

Vendor: DANmodels

Shop by Vendor: DANmodels
  • €9.30 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Technical Aviation Stepladder, Photo-etched. (7 steps), height 48mm.

Shipping rates of the items we sell are weight-based. Please refer to our Shipping & Returns Policy


Προτείνουμε επίσης


Back to the top