Στατικοί εκφορτιστές - Τύπος που χρησιμοποιείται σε πίδακες Sukhoi (14 τεμάχια)

SKU: AM-48-088

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €5.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

The set includes turned brass static dischargers. Set can be used in many Sukhoi jets kits in 1:48 scale. It is very simple to use in Your model, cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining plastic parts. Insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top