Στατικοί εκφορτιστές - Τύπος που χρησιμοποιείται σε πίδακες MiG (14 τεμάχια)

SKU: AM-32-066

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €4.80 EUR

Μόνο2 αριστερά!

The set includes turned brass static dischargers. Set can be used in all MiGs jets kits in 1:32 scale. It is very simple to use in Your model, cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining plastic parts. Insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top