Σοβιετικός πύραυλος Kh-25 MP

SKU: NS48009

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €5.00 EUR
  • Αποθηκεύσετε€4.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Soviet Missile Kh-25 MP PRGS-1 VP (NATO Karen-12) with APU-68

Προτείνουμε επίσης


Back to the top