Σοβιετικός πύραυλος Kh-25 ML

SKU: NS48007

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €9.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Σοβιετικός πύραυλος Kh-25 ML, GSN-24N1 (NATO Karen-10) με APU-68 (πυλώνας)

Προτείνουμε επίσης