Γερμανικά 8,8cm/45 (3,4in) SK L/45 βαρέλια (16τμχ) - τα περισσότερα Γερμανικά Πλοία Capital, Torpedo Boats και Destroyers του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου

SKU: SM-700-055

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €3.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Used on German battleships Scharnhorst and Gneisenau

The set includes turned brass barrels. It is very simple to use in Your model, and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining part and insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top