Διανομέας μονής ταινίας

SKU: HC50103

Vendor: Various

Shop by Vendor: Various
  • €2.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Fits regular and washi tapes up to 5mm thickness and is perfect for modeling, art, hobbies, etc. Keeps tape sealed and protected from dust or debris.
Good match for Masking Tapes 2mm  - Curved Lines - HC50021 and HC50022.

Typical Physical Properties:

Material: PP+ABS

Size: Approx. 6.5 x 8.3 x 0.8cm

Color: White (transparent)


Προτείνουμε επίσης


Back to the top