Ανιχνευτής ανεφοδιασμού - Πρότυπο ΝΑΤΟ (1pc)

SKU: AM-72-018

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €2.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

Used in every NATO aircraft with air-to-air refueling system. The set includes turned aluminum part. It is very simple to use in Your model, and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic part and drill a hole in the remaining plastic parts. Insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top