Σετ τροχών Lockheed F-117"Nighthawk"

SKU: RS48-0016

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €6.10 EUR

Μόνο2 αριστερά!

North American P-51 MUSTANG wheels set. Recommended Kits: Italeri, Tamiya, Revell, Academy.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top