Σετ τροχών Lockheed F-104 E, CF-104"Starfighter"

SKU: RS48-0009

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €5.10 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Lockheed F-104 E, CF-104 "Starfighter" wheels set. Recommended Kits: Eduard, Hasegawa.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top