Μάσκες τροχών Lavochkin La-5 + (Zvezda)

Μάσκες τροχών Lavochkin La-5 + (Zvezda)

SKU: KVM48001

Vendor: KV Models

Shop by Vendor: KV Models
  • €4.00 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Μάσκες Lavochkin La-5 + τροχοί.

Προτείνουμε επίσης