Ιαπωνικά βαρέλια τύπου Gun 20 mm 20 mm (4 τεμάχια)

SKU: AM-72-017

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €3.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Standard Japanese aircraft auto cannon during World War II. Used in many fighters and bombers. Set can be used in all model kits in 1:48 scale. Set includes turned brass barrels. It is very simple to use in Your model, and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining parts and insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top