Σετ τροχών Jak-7/9, La-5/7, Lagg-3, I-185, Mig-3 (για επίγεια αεροδρόμια)

Σετ τροχών Jak-7/9, La-5/7, Lagg-3, I-185, Mig-3 (για επίγεια αεροδρόμια)

SKU: RS72-0030

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €3.30 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Resin set for Jak-7/9, La-5/7, Lagg-3, I-185, Mig-3 (for ground airfields). Recommended Kits: Valom, A-model, Roden, Toko, ART-Model, Hobby Boss.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top