Πίνακας οργάνων IAR80 πρώιμο

SKU: YML7209

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

I.A.R.80 early high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with A-model / Parc Model kits) need assembleding.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top