Γερμανικά βαρέλια πολυβόλων MG 151 (20mm) (2τμχ)

SKU: AM-72-015

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €3.00 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Used in many German fighters and bombers. Eight hundred were exported to Japan and were used to equip 388 Japanese Ki-6 Hien. Set includes two turned brass barrels with drilled cooling jacket. It is very simple to use in Your model, and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining plastic parts and insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top