Σετ τροχών General Dynamics F-16 (B/C) 29-39"Fighting Falcon"

SKU: RS48-0024

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €7.22 EUR

Μόνο4 αριστερά!

Σετ τροχών General Dynamics F-16 (B/C) block 29-39 «Fighting Falcon». Προτεινόμενα κιτ: Kinetic, Tamiya, Italeri, Hasegawa.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review