Σετ τροχών General Dynamics F-16 (B/C) 29-39"Fighting Falcon"

SKU: RS48-0024

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €6.10 EUR

Μόνο3 αριστερά!

General Dynamics F-16 (B/C) block 29-39 "Fighting Falcon" wheels set. Recommended Kits: Kinetic, Tamiya, Italeri, Hasegawa.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top