Σετ τροχών General Dynamics F-16 (B/C) 29-39"Fighting Falcon"

SKU: RS72-0024

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €3.30 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Resin set for General Dynamics F-16 (B/C) block 29-39 "Fighting Falcon". Recommended Kits: Esci, Hasegawa, Revell, Hobby Boss, Italeri.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top