Πίνακας οργάνων F-105D

SKU: YMA4853

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €6.80 EUR

Μόνο2 αριστερά!

F-105D high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Hobby Boss kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top