Σετ τροχών Dassault Super Mystere

Σετ τροχών Dassault Super Mystere

SKU: RS48-0114

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €6.20 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Dassault Super Mystère wheels set. Recommended Kits: Fonderie Miniature.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top