Μάσκες θόλων και τροχών Yak-1b (για Arma Hobby)

Μάσκες θόλων και τροχών Yak-1b (για Arma Hobby)

SKU: Pk72155

Vendor: Pmask

Shop by Vendor: Pmask
  • €2.30 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Μάσκες με θόλο και τροχούς Yak-1b για κιτ Arma Hobby.

Προτείνουμε επίσης