Ζώνες ασφαλείας WW 2 - Μαχητές Sukhoi και Yak

Ζώνες ασφαλείας WW 2 - Μαχητές Sukhoi και Yak

SKU: YMS7216

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.80 EUR

Μόνο2 αριστερά!

WW 2 Seatbelts - Sukhoi and Yak fighters high quality Seat-Belts are included in the set.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top