Τροχοί τροχών γερμανικών αεροσκαφών Luftwaffe 3

SKU: NS72019

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €2.50 EUR
  • Αποθηκεύσετε€1.70 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Wheel chocks of German Luftwaffe aircraft's (size 3)


Recommended for:

Do.17/215/217/317
Do.335
He.111
He.177
Ju.88
Ta.154
Fw.200

Προτείνουμε επίσης


Back to the top