Σήμανση Tupolev Tu-160

SKU: 72-022

Vendor: Begemot

Shop by Vendor: Begemot
  • €9.80 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Χαλκομανία με ευκαιρία κατασκευάστε τουλάχιστον 15 παραλλαγή σήμανσης Tu-160 από διαφορετικό ιστορικό στάδιο (ΕΣΣΔ, Ουκρανία, Ρωσία).
Συμπεριλαμβάνονται δύο φύλλα αυτοκόλλητων μεγάλου μεγέθους σε ένα πακέτο και τέσσερις σελίδες οδηγιών μεγάλου μεγέθους.

Κατεβάστε το φύλλο οδηγιών


Προτείνουμε επίσης