Το τέλος της ταινίας

SKU: EA-009

Vendor: Eagle Aviation

Shop by Vendor: Eagle Aviation
  • €25.00 EUR
  • Αποθηκεύσετε€7.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Eagle Aviation Publications is in the honored position to present a new legendary title: "The end of the film".
Commemorating 64 years of Recce excellence the book unveils the illustrious story of 348 Squadron! Serving the Nation from 1953, 348 Squadron will cease operations on 5th of May and the last remaining Hellenic Recce Phantoms will get their place in history as some of the most beloved jets in Aviation!

Edition: Eagle Aviation (2017) Hardback - 120 pages
Bilingual: English – Greek
Dimensions: 285 x 205

Προτείνουμε επίσης


Back to the top