Ακροφύσια εξάτμισης Su-34 για την Kitty Hawk

Ακροφύσια εξάτμισης Su-34 για την Kitty Hawk

SKU: RSU48-0003

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €20.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Su-34 exhaust nozzles for Kitty Hawk kits.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top