Ακροφύσια εξάτμισης Su-34 (για Hobby Boss)

Ακροφύσια εξάτμισης Su-34 (για Hobby Boss)

SKU: RSU48-0014

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €19.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Ακροφύσια εξάτμισης Su-34 για κιτ Hobby Boss.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review