Στατικοί φορτιστές για F-16 (16 τεμάχια + 2 ανταλλακτικά)

SKU: AM-72-092

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €4.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

The set includes turned brass static discharges.

It is very simple to use in Your model and makes it extremely realistic. Simply cut off the original plastic barrel and drill a hole in the remaining plastic parts and insert the metal barrel using Cyanoacrylate adhesives.

Pitot Tube for your F-16 You will find in set: AM-72-008.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top