Πίνακας οργάνων Spitfire Mk.Vb late

SKU: YMA4803

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €4.30 EUR

Μόνο3 αριστερά!

Spitfire Mk.Vb late, high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Airfix / Tamyia kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top