Σοβιετικός πύραυλος Kh-25 ML

SKU: NS48007

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €5.00 EUR
  • Αποθηκεύσετε€4.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Soviet Missile Kh-25 ML, GSN-24N1 (NATO Karen-10) with APU-68 (pylon)

Προτείνουμε επίσης


Back to the top