Μικρό φτυάρι πεζικού ρωσικών ηλεκτρονικών εργαλείων

SKU: NS35013

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €7.40 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Ρωσικά ηλεκτρονικά εργαλεία μικρό φτυάρι πεζικού (1915-1932)

Προτείνουμε επίσης