Μικρό φτυάρι πεζικού ρωσικών ηλεκτρονικών εργαλείων

SKU: NS35013

Vendor: NorthStarModels

Shop by Vendor: NorthStarModels
  • €4.50 EUR
  • Αποθηκεύσετε€2.90 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Russian E-tools small infantry shovel (1915-1932)

Προτείνουμε επίσης


Back to the top