Ρωσικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων

SKU: 43-001

Vendor: Begemot

Shop by Vendor: Begemot
  • €9.20 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Αυτοκόλλητα πινακίδων κυκλοφορίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με δυνατότητα κατασκευής κάθε είδους πινακίδων με οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμών και αριθμών.
Συμπεριλαμβάνονται δύο φύλλα αυτοκόλλητων τυπικού μεγέθους και οδηγίες κανονικού μεγέθους τριών σελίδων.

Κατεβάστε το φύλλο οδηγιών


Προτείνουμε επίσης