Ρωσικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων

SKU: 43-001

Vendor: Begemot

Shop by Vendor: Begemot
  • €9.20 EUR

Μόνο1 αριστερά!

Russian Federation registration car plates decals with possibility make any types of plates with any line and number combination.
Including two standard size decal sheet and three-pages standard size instruction.

Download Instruction Sheet


Προτείνουμε επίσης


Back to the top