Πίνακας οργάνων PZL P.11c

SKU: YMA4801

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.60 EUR

Μόνο2 αριστερά!

PZL P.11c, high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Mirage kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top