Πίνακας οργάνων Po-2/U-2 LNB

SKU: YMA4805

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.30 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Po-2 / U-2 LNB high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with ICM kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top