Πίνακας οργάνων P-47 D late

SKU: YMA7245

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

P-47 D late high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Tamyia / Revell kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top