Πίνακας οργάνων P-40 M

SKU: YMA7215

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.00 EUR

Μόνο3 αριστερά!

P-40 M high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Academy (or conv Swords P-40 K) kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top