Πίνακας οργάνων P-38 F Lightning

Πίνακας οργάνων P-38 F Lightning

SKU: YMA4887

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

P-38 F Lightning, high quality colour printed etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Tamiya kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top