Πίνακας οργάνων P-38 F Lightning

Πίνακας οργάνων P-38 F Lightning

SKU: YMA4887

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €5.00 EUR

Μόνο4 αριστερά!

P-38 F Lightning, προσυναρμολογημένη έκδοση με έγχρωμο χαραγμένο πίνακα οργάνων πιλοτηρίου (σχεδιασμένος για να ταιριάζει με κιτ Tamiya).

Προτείνουμε επίσης