Βόρεια Αμερική RA-5C - Pitot Tube & Angle Of Attack probe

SKU: AM-48-080

Vendor: MASTER

Shop by Vendor: MASTER
  • €5.85 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Βόρειας Αμερικής RA-5C - Vigilante - Pitot Tube & Angle Of Attack probe. Το σετ περιλαμβάνει γυρισμένο ορειχάλκινο σωλήνα Pitot και αισθητήρα Angle Of Attack. Αν χρειάζεται, ανοίξτε την κατάλληλη τρύπα στο πλαστικό μέρος και τοποθετήστε τα μεταλλικά μέρη χρησιμοποιώντας κυανοακρυλικές κόλλες.

Προτείνουμε επίσης