Πίνακας οργάνων MS.406

SKU: YMA7236

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €4.60 EUR

Μόνο2 αριστερά!

MS.406 high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with RS kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top