Σύγχρονο ρωσικό T-72 Anti-Fragment Shield w/NSVT 12.7mm Machine Gun

SKU: PEA203

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €5.00 EUR


Σύγχρονο ρωσικό T-72 Anti-Fragment Shield με πολυβόλο 12,7 mm NSVT (για όλα τα μοντέλα)

Προτείνουμε επίσης