Σύγχρονο ρωσικό T-72 Anti-Fragment Shield w/NSVT 12.7mm Machine Gun

SKU: PEA203

Vendor: VoyagerModel

Shop by Vendor: VoyagerModel
  • €5.00 EUR

Μόνο1 αριστερά!

 Modern Russian T-72 Anti-Fragment Shield w/NSVT 12.7mm Machine Gun (For All Models)

Προτείνουμε επίσης


Back to the top