Σετ τροχών Mi-8 (Mi-17)

Σετ τροχών Mi-8 (Mi-17)

SKU: RS48-0038

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €6.20 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Mi-8 (Mi-17) wheels set. Recommended Kits: Top Gun, Russian Project, Navigator, Annetra.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top