Σετ τροχών Mi-24 (Mi-35)

Σετ τροχών Mi-24 (Mi-35)

SKU: RS48-0041

Vendor: RES/KIT

Shop by Vendor: RES/KIT
  • €6.50 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Mi-24 (Mi-35) wheels set. Recommended Kits: Revell, Mini Hobby Models, Monogram.

Προτείνουμε επίσης


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Back to the top