Μεταλλικοί κάδοι

SKU: 35002

Vendor: Matho Models

Shop by Vendor: Matho Models
  • €8.00 EUR

Μόνο2 αριστερά!

Contains 1 photo-etch fret for 2 inclined and 2 straight metal buckets.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top