Πίνακας οργάνων MC.202 πρώιμο

SKU: YMA4809

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €4.30 EUR

Μόνο2 αριστερά!

MC.202 early high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with Hasegawa kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top