Πίνακας οργάνων MB.152

SKU: YMA7235

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €3.60 EUR

Μόνο1 αριστερά!

MB.152 high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with RS kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top