Πίνακας οργάνων με καθυστέρηση La-5

SKU: YMA7283

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.50 EUR

Μόνο1 αριστερά!

La-5 late high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with KP kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top