Ο πίνακας οργάνων 51

SKU: YMA7207

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

He 51, high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with ICM kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top