Πίνακας οργάνων 112B

SKU: YMA7229

Vendor: Yahu Models

Shop by Vendor: Yahu Models
  • €2.40 EUR

Μόνο2 αριστερά!

He 112B high quality, colour printed, etched cockpit instrument panel (designed to be matched with RS kits) pre-assembled version.

Προτείνουμε επίσης


Back to the top