Σκληρή πλαστική αποθήκευση

SKU: HG102

Vendor: Various

Shop by Vendor: Various
  • €0.90 EUR
  • Αποθηκεύσετε€0.10 EUR

Μόνο4 αριστερά!

Σκληρό πλαστικό κουτί αποθήκευσης. Διατηρήστε τα εξαρτήματα του μοντέλου σας με ασφάλεια.

Διαστάσεις 7,6 x 4 x 2,1cm .

Εάν απαιτείται συγκεκριμένο χρώμα, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού.


Προτείνουμε επίσης