Σκληρή πλαστική αποθήκευση

SKU: HG100

Vendor: Various

Shop by Vendor: Various
  • €0.90 EUR
  • Αποθηκεύσετε€0.10 EUR

Μόνο3 αριστερά!

Hard Plastic Storage Box. Keep your model parts safely stored. 

Dimensions 7.6 x 4 x 2.1cm.

If specific color is required please select from drop-down menu.


Προτείνουμε επίσης


Back to the top